darjeeling

प्रशासनको हेलचेक्राइ विरूद्ध घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयले ‘शिक्षा सडकमा अभियान’ थाल्ने

दार्जीलिङ, 27 अप्रेल। घुम जोरबङ्गलो महाविद्यालयलाई सरकारीकरण गरिनुपर्ने अथवा जीटीएको कुनै पनि व्यवस्थामा अन्तर्भुक्त गरिनु पर्ने माग गरिॅंदै आएको भएपूरा पढ्नुहोस